?I-LA-CO d.o.o. - siguran rad na visinama


ŠI-LA-CO d.o.o.
za graditeljstvo i usluge
Zlatarska 55a,
Markovo Polje,
10360 Sesvete

Telefon:
01 2044 431

Telefaks:
01 2020 090

Mobitel:
098 229 360
091 539 3656

e-mail:
si-la-co@zg.t-com.hr

ŠI-LA-CO d.o.o. je ovlašteni zastupnik hidrauličkih platformi Teupen za Hrvatsku

Oprema :: ŠI-LA-CO d.o.o.

Raspolažemo sa:

  • hidraulične platforme na kamionima dohvatne visine od 20 do 45m,
  • hidraulične platforme na gusjenicama do 30 metara s mogućnošću ulaska u zgrade i uske prolazne, za sve vrste terena, dimenzija: širina 160 cm, visina 190 cm.
  • priključne hidraulične platforme dohvatne visine do 25 m,
  • motorne ljestve dohvatne visine 32 metra

S kapacitetima kojima raspolažemo u svakome trenutku, 24 sata na dan, možemo udovoljiti vašim zahtjevima za dizaličnim vozilima.

ŠI-LA-CO d.o.o. - siguran rad na visinama
ŠI-LA-CO d.o.o. - siguran rad na visinama ŠI-LA-CO d.o.o. - siguran rad na visinama ŠI-LA-CO d.o.o. - siguran rad na visinama

STUDIO PRO PLUS

© 2007 ŠI-LA-CO d.o.o.